VKH Praha společně u jednoho stolu při svátku nekvašených chlebů

Na zelený čtvrtek dne 2. dubna 2015 Vysokoškolské katolické hnutí pořádalo podle tradic židovských svátků velikonoční večeři. Tento svátek se nazývá hebrejsky Pesach. Večeře proběhla v kapucínské jídelně na Hradčanech. Všichni přítomní přispěli vlastní prací k přípravě stolu, jídla a pití nebo k úklidu. Podle předem rozdělených úkolů organizace večera proběhla velmi vzájemně a pěkně, proto stůl byl společně a rychle prostřen pro více než 40 večeřících. Všichni si prostřednictvím četby příběhu Pesachu připomněli vyjití z otroctví, že Bůh vysvobodil židovský národ z egyptského otroctví, a také cestu ke svobodě, která je zároveň oslavou probouzení půdy a země, oslavou jara. Účastníci konali příkazy a zvyky podle židovských tradic a

modlili se společně podle pokynů předsedajícího (shodou okolností zrovna zastupujícího předsedy VKH). Proběhly přípitky, lámal se chléb, namáčely se hořké byliny do slané vody. Došlo i na umývání nohou. Základním pokrmem byl nekvašený chléb (macesy). Podle Tóry Izraelci opustili Egypt tak rychle, že jim nestačilo vykvasit těsto připravené k pečení chleba. Upekli proto chléb z těsta nevykvašeného. Večer byl velmi příjemný a každý teď zná díky četbě textů a hře rolí příběh velikonočního židovského svátku Pesach. Moc děkujeme každému, kdo se zapojil a přispěl svým dílem k průběhu večeře konané na zelený čtvrtek.

(autorka: Jana Mašková)