Úmysly mší svatých

Od středy 1. 11. budou jednotlivé mše svaté slouženy za studenty, absolventy a zaměstnance jednotlivých fakult či vysokých škol. Příští mše svatá bude za PřF UK, následují ostatní fakulty UK, jedna mše bude za zahraniční studenty, poté za ČVUT, VŠCHT, VŠE, ČZU, Policejní akademii, AMU a Jabok. Chtěli bychom nabídnout studentům těch daných škol či fakult, aby se do průběhu mše svaté více zapojili – mohou číst čtení, vymyslet nebo číst přímluvy (např. za konkrétní potřeby fakulty), ministrovat či nést obětní dary. Prosíme Vás, abyste mši za Vaši školu či fakultu zpropagovali mezi spolužáky, na škole či na Facebooku školy.

Bude také možnost mít mše i s jinými úmysly. Máte-li nějaký takový, napište radní za liturgii Zdíše Michalcové a můžeme se za to společně při mši modlit. Máte-li nějaké další připomínky, chcete-li se více zapojit nebo Vám v seznamu chybí vaše škola, napište Zdíše na emailovou adresu zdislavam-at-seznam.cz. Děkujeme!

Rozpis mší do Vánoc:

1.11. za Přírodovědeckou fakultu

8.11. za Katolickou teologickou fakultu, slouží Prokop Brož

15.11. za Fakultu sociálních věd

22.11. sv. Cecílie – za konzervatoře

29.11. za Matematicko-fyzikální fakultu

6.12. za Pedagogickou fakultu

13.12. za Vysokou školu ekonomickou

20.12. mše svatá bude v kostele Nejsvětějšího Salvátora – za všechny, kteří budou Vánoce prožívat osamoceni