Rozpis bohoslužeb

Rozpis bohoslužeb, zatím jsou volné úmysly. Máte-li něco, za co byste se chtěli společně modlit, můžete napsat na: zdislavam@seznam.cz

9. 5. nás navštíví o. biskup Václav Malý a bude udělovat svátost biřmování, modlit se tedy budeme za ty, kteří budou biřmováni.
16. 5. slouží P. Josef Prokeš, bude za biskupská gymnázia a další střední školy.
23.5. slouží P. Pavel Bačo, zatím bez úmyslu
30. 5. proběhne mše v obvyklém čase, ale na netradičním místě. Ke společnému slavení mše svaté se sejdeme pod širým nebem na ostrově Štvanice. Celebrovat bude P. Ladislav Heryán a hudbou doprovodí #rytmig. Podrobnější informace budou zveřejněny v pravou chvíli.
6.6. slouží P. Pavel Bačo, zatím bez úmyslu
13.6. volný úmysl
20.6. závěrečná bohoslužba, slouží P. Pavel Bačo
27.6. pro ty, kteří ještě budou zůstávat v Praze, sloužit bude možná P. Jenda Regner (tuto informaci ještě potvrdíme)