Pesachová večeře

Nezapomínejte se hlásit na pesachovou večeři 13. dubna na email pesachvkhpraha@gmail.com do 9. dubna.