Roráty v katedrále

Prožijte s námi atmosféru adventní doby slavením staročeských rorátů v katedrále sv. Víta. Roráty jsou každý adventní pátek v o půl sedmé ráno. Po bohoslužbě se sejdeme v zadní části kostela a  přesuneme se na společnou snídani do kláštera kapucínů. Snídani si vezměte s sebou, káva a čaj budou k dispozici.
Roráty budou v pátky 7.12., 14.12 a 21.12.