Pravidelné aktivity

Jaké akce vlastně VKH pořádá?

Středeční mše

Ke slavení studentské mše svaté se scházíme v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí každou středu od 19. hodin. Mši svatou slouží většinou náš studentský kaplan Pavel Bačo. Několikrát za semestr však mezi sebe zveme i kněze z jiných farností. V průběhu letošního roku se můžete těšit na mše sloužené za různé profesní skupiny. Některé bohoslužby jsou vyjímečné například tím, že jsou sloužené v angličtině, jindy se třeba zpívají pouze slovenské písničky. V minulých letech jsme připravili spolu s Českobratrskou církví evangelickou ekumenickou bohoslužbu, jindy jsme se sešli ke slavení mše svaté na ostrově u Vltavy. Bohoslužbu pravidelně hudbou doprovází schola Rytmig.

ÚTES

Jde o zkratku ÚTErního Společenství. Většinou se scházíme v počtu 10–15 lidí. Společně se modlíme a formou diskuze probíráme různá témata spojená s naší vírou a duchovním životem. Necháváme však prostor i pro poznávání druhých a „vypnutí“ od všedních povinností. Scházíme se v prostorách u Ignáce každých 14 dní, konkrétní data jsou uvedena v kalendáři. Začínáme v 19 hod. a končíme přibližně ve 21 hod. Jsme otevřené společenství a těšíme se na nové tváře i věrné útesáky.

Pokud máš nějaké otázky, kontaktuj Kiku, radní za Útes, na utes@vkhpraha.cz.

PoVyK

PoVyK ?!? To není jen vyjmenované slovo, ale i PONdělní VYsokoškolský Klub. Absolventi a šikovní středoškoláci, nebojte se, jste samozřejmě zváni také! ;)

Scházíme se každých 14 dní vždy v pondělí, jak jste dle názvu jistě odhadli, od 19 hodin v Družinském sále. Zveme si známé i méně známé hosty, kteří se věnují zajímavým otázkám. Host většinou o tématu povídá hodinu a půl, často pak následuje i diskuze. Můžeš se přijít dozvědět něco nového, nejen co se týká oblasti církve a náboženství, ale i například partnerských vztahů, sebepoznání, příběhů lidí na okraji společnosti aj.

Těšíme se na Tebe v pondělí! :)

Rytmig

Kdo jsme? Schola Rytmig je kapela a parta přátel milujících hudbu a Pána Boha. Doprovázíme mše v kostele u Sv. Ignáce již více než 10let a v posledních letech jsme se zúčastnili událostí jako jsou Arcidiecézní setkání mládeže či Studentský Velehrad. Zkoušíme pravidelně každou středu od 17hod Díky úžasnému dirigentovi Ondrovi Plívovi a našemu nadanému skladateli Dixovi se nám repertoár poslední rok rozrostl o velkou spoustu krásných písní a aranží. Mnozí z vás již jistě zaslechli, a možná si dokonce pořídili naše první CD „Ukaž mi cestu“. Je důležité říci, že se rádi setkáváme i mimo zkoušky, protože přátelství, které člověk ve schole pozná, je něco neobyčejného. Věříme, že i vy budete chtít poznat na vlastní kůži, o čem naše hudba je a jaké to je, být součástí takového uskupení, kde si všichni navzájem pomáhají, hrají a zpívají pro radost a k oslavě Pána. V případě zájmu napište na schola@rytmig.cz. Budeme se na vás těšit. Více o nás si můžete přečíst na www.rytmig.cz.

Lazar

Kdo si chce aktivně odpočinout od neustálého pilného studia či od práce, toho zveme na sportování s Lazarem (čtvrtek 19:00-21:00). Možností, jak se s námi pohodově vyblbnout, je víc než dost: k dispozici máme v zimním období dvě tělocvičny (Umělecká 8, Praha 7), v té větší hrajeme florbal (19-19:40), basketbal (19:40-20:20) a volejbal (20:20-21), v té menší fotbal/florbal (19-20:20) a nově zavádíme kickbox (20:20-21). V létě jsme na louce na Letné. Po sportu vyrážíme na „třetí poločas“ do přilehlých restauračních zařízení. Více informací včetně mapky naleznete na webu lazar.borec.cz, popř. napište mail: info@lazar.borec.cz.

Sezonní a jednorázové akce

Výše zmíněné akce se konají půlkrát až jednou týdně po celý rok od října do června. Kromě nich pořádáme také sezonní akce: připomínku 17. listopadu (hádej, kdy ;), víkendovky (obvykle v adventě a postu), roráty se společnou snídaní z vlastních zásob (adventní pátky), ples (v lednu nebo v únoru), křížové cesty za úsvitu (postní pátky), pesachovou večeři (na Zelený čtvrtek), Pražskou hru (víkend v dubnu), táborák (před prázdninami v červnu) a valnou hromadu. Jednorázově jednou za čas organizujeme třeba výlet nebo komentovanou prohlídku nějakého z pražských klášterů či paláců. Vše se včas dozvíš z webu a aktuálního kalendáře.

Podporujeme také

 

Nedělní a úterní studentské mše u Nejsv. Salvátora

V neděli ve 20.00 a v úterý v 18.00 se v akademickém kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu konají studentské mše sv. Mši sv. zpravidla celebruje Mons. Tomáš Halík, případně některý ze studentských kaplanů – P. Petr Vacík SJ nebo Marek Orko Vácha. Úterní mše sv. jednou měsíčně doprovází Salvátorská schola. Po nedělní mši sv. se studenti zpravidla scházejí k dalším debatám v některé z okolních kaváren.

Kosma

Kočovné otevřené společenství mladých absolventů se setkává každé úterý v různých pražských kostelích. Více informací na facebooku.