foto rady

O nás

VKH (vysokoškolské katolické hnutí) je společenstvím lidí, kteří chtějí nabídnout svůj čas a schopnosti do služby církvi a všem, kdo o ni stojí. Naše sdružení sídlí v prostorách ŘK akademické farnosti Praha – známém studentském kostele u Nejsv. Salvátora. Spolupracujeme také s jinými farnostmi, především pak s jezuitským kostelem sv. Ignáce na Karlově náměstí. Máme zájem na tom, aby mohl každý student skrze spolupráci s námi navázat nová přátelství, najít prostředí pro duchovní i osobní rozvoj. Zkrátka, rádi bychom, aby VKH bylo všestranným zázemím počas studijních let v Praze.