Biřmování u Ignáce 9.5.2018

9.5.2018
9. května 2018 uděloval otec biskup Václav Malý svátost biřmování.
Děkujeme za fotografie Janě Havlové z Člověk a víra