Zahajovací studentská mše 2016

5. října
Konečně, bylo to legendární, neuvěřitelné, prostě nej.