Roráty 2016

2., 9., 16. prosince
Páteční roráty v katedrále se snídaní u kapucínů i augustiniánů.