Zahajovací studentská mše

7. října 2015
Začali jsme nový akademický rok i v rámci VKH Praha. O. Jenda Regner koncelebroval mši, kterou hudebně doprovodila schola Rytmig a zpěvně se k ní připojili i radní, kteří ku příležitosti zahájení nového akademického roku složili žalm “Blízké je VKH všem, kdo ho poznají”.