Roráty

18. prosince 2015
Setmělá Praha, staročeské roráty v katedrále, snídaně u kapucínů…..