PoVyk: Jaroslav Lorman – Homosexualita v církvi

2. listopadu 2015
Být člověkem s menšinovou sexuální orientací v církvi není vůbec snadné.