Slavnostní požehnání prostoru budoucí kaple

21. května 2015
Požehnání prostoru budoucí kaple spojeného s malou vernisáži fotografií o uplynulých třech letech VKH Praha, kdy nastalo jeho “znovuzrození”.
Byla šance dozvědět se něco o historii domu a prostor, které máme k dispozici a i něco málo k historii pražského VKH. (foto Jan Paták)