Křížová cesta za svítání

27. března 2015
V hojném počtu v zamračené ranní hodině na poslední ze tří křížových cest na Petříně.
,, Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života…” (Jan 8, 12)