Duchovní večer s o. Michaelem Špilarem

25. května 2015
Nad tématem duchovního večera – přímluvné modlitby, hovořil duchovní otec Michael Špilar – teoreticky a hlavně prakticky.
“Nechte se poslat jako Mojžíš.”