Církevní silvestr

29. listopadu 2014
Církevní silvestr v kryptě u Salvátora s půlnočním přípitkem na ochozu kostela.