Přípravný víkend v Krkonoších

20. – 22. září 2013
Před začátkem akademického roku je třeba vše patřičně naplánovat! A proč u toho nestmelit i tým a nevyrazit někam daleko mimo civilizaci?