Poslední večeře

17. dubna 2014
Slavnostní večeře v duchu židovské Paschy na připomenutí poslední večeře Páně.