Roráty se snídaní

7. 14., 21. prosince 2012
Třikrát jsme se v prosinci sešli v pátek na rorátech ve Svatovítské katedrále. Poté následovala snídaně u kapucínů, kde každý přispěl svou trochou na společný stůl.