Závěrečný táborák a valná hromada

11. června 2012
Akademický rok jsme zakončili na tradičním místě v Malešickém lese. Počasí si s námi sice trochu hrálo, ale odolali jsme a dobře jsme udělali. Krom táboráku, povídání si a hraní písniček proběhla také valná hromada VKH Praha. Zhodnotil se stávající rok a byla zvolena nová rada a dozorčí komise. Místo předsedy obhájil i na další rok bez jakýchkoli problémů Jakub Dubovský.