Snídaně po rorátech

2., 9. a 16. prosince 2011
Třikrát jsme se v prosinci sešli na rorátech ve Svatovítské katedrále. Poté následovala snídaně u kapucínů, kde každý přispěl svou trochou na společný stůl.