Církevní silvestr

27. listopadu 2011
Zakončení církevního roku proběhlo v neformální náladě opět v prostorách salvátorské krypty. Nechyběla ani procházka po Karlově mostě.