Studentská pouť

17. listopadu 2010
Letošní pouť k výročí 17. listopadu vedla “Svatojánskou stezkou”. Začínalo se ve Slapech a končilo mší svatou ve Štěchovicích. Doprovázel nás Honza Regner.