Nový rozpis bohoslužeb

4.4. úmysl: za ty, které při této bohoslužbě poprvé přistoupí ke svatému přijímání

11.4. Petr Vacík, úmysl: za Akademii múzických umění

18.4. úmysl: za Policejní akademii

25.4. Radek Tichý, úmysl: za Českou zemědělskou univerzitu v Praze

2.5. úmysl: za Evangelickou a Husitskou fakultu UK

9.5. mše svatá spojená s udílením svátosti biřmování s otcem biskupem Václavem Malým