Pravidelné aktivity

Jaké akce vlastně VKH pořádá?

Středeční mše

Ke slavení studentské mše svaté se scházíme v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí každou středu od 19 hodin. Mši svatou slouží většinou jezuité Pavel Bačo nebo Jan Regner. Několikrát za semestr však mezi sebe zveme i kněze z jiných farností. V průběhu letošního roku se můžete těšit na mše sloužené za jednotlivé fakulty vysokých škol. Mši svatou pravidelně hudbou doprovází schola Rytmig.

ÚTES

Jde o zkratku ÚTErního Společenství. Většinou se scházíme v počtu 10–15 lidí. Společně se modlíme a formou diskuze probíráme různá témata spojená s naší vírou a duchovním životem. Necháváme však prostor i pro poznávání druhých a „vypnutí“ od všedních povinností. Scházíme se v prostorách u Ignáce (místnost č. 27) každých 14 dní, konkrétní data jsou uvedena v kalendáři. Začínáme v 19 hod. a končíme přibližně ve 21 hod. Jsme otevřené společenství a těšíme se na nové tváře i věrné útesáky.

Pokud máš nějaké otázky, kontaktuj Zuzku, radní za Útes, na utes@vkhpraha.cz.

PoVyK

PoVyK ?!? To není jen vyjmenované slovo, ale i PONdělní VYsokoškolský Klub. Absolventi a šikovní středoškoláci, nebojte se, jste samozřejmě zváni také! ;)

Scházíme se každých 14 dní vždy v pondělí, jak jste dle názvu jistě odhadli, od 19 hodin. Zveme si známé i méně známé hosty, kteří se věnují zajímavým otázkám. Host většinou o tématu povídá hodinu a půl, často pak následuje i diskuze. Můžeš se přijít dozvědět něco nového, nejen co se týká oblasti církve a náboženství, ale i například partnerských vztahů, sebepoznání, příběhů lidí na okraji společnosti aj.

Těšíme se na Tebe v pondělí! :)

Vzducholoď

Ve jménu vody, chmele a sladu zkvašeného, kéž se klubu Vzducholoď vždy daří, ať oplývá hojností nápojů alkoholických i jiných, poživatin všeho druhu. Ať obsluha jeho není nikdy nepříjemná a líná a ať návštěvníci nikdy neznečistí prostory tyto vlivem únavy společenské. Nechť slouží k osvěžení těla i ducha študáků všemožných, aby radostni odcházet mohli vždy. Amen.

Nechce se ti po středeční mši hned domů? Rád bys zašel někam za lidmi, probral své poslední zjevení, prodiskutoval obsah kázání nebo zhodnotil kvalitu hudebního doprovodu? Klub Vzducholoď je to pravé místo pro tebe! Otevíráme každou středu po mši a nabídneme ti tu něco dobrého k pití, k jídlu, ale hlavně možnost poznat nové lidi, poněvadž jak praví stará pravda – pití sbližuje. Slova tedy taky sbližují, ale pití tomu hodně napomáhá. Pokud ještě stále nejsi přesvědčen, tak věz, že můžeš dostat taky možnost stoupnout si za druhou stranu baru a starat se o pohodlí všech hostů, což je činnost bohulibá a prospěšná. Budeme se těšit, každou středu po mši.

Vzducholoď = Jabok

Může se ti stát, že tě někdo místo do Vzducholodi bude lákat ,,do Jaboku”. Nebuď zmatený, když se ve VKH říká Jabok, tak se myslí klub Vzducholoď, který se nachází v areálu VOŠ Jabok na Salmovské 8, jednu ulici od kostela svatého Ignáce. Takže klidně choď do Jaboku ;)

Rytmig

Kdo jsme? Schola Rytmig je kapela a parta přátel milujících hudbu a Pána Boha. Doprovázíme mše v kostele u Sv. Ignáce již více než 10let a v posledních letech jsme se zúčastnili událostí jako jsou Arcidiecézní setkání mládeže či Studentský Velehrad. Zkoušíme pravidelně každou středu od 17hod Díky úžasnému dirigentovi Ondrovi Plívovi a našemu nadanému skladateli Dixovi se nám repertoár poslední rok rozrostl o velkou spoustu krásných písní a aranží. Mnozí z vás již jistě zaslechli, a možná si dokonce pořídili naše první CD „Ukaž mi cestu“. Je důležité říci, že se rádi setkáváme i mimo zkoušky, protože přátelství, které člověk ve schole pozná, je něco neobyčejného. Věříme, že i vy budete chtít poznat na vlastní kůži, o čem naše hudba je a jaké to je, být součástí takového uskupení, kde si všichni navzájem pomáhají, hrají a zpívají pro radost a k oslavě Pána. V případě zájmu napište na schola@rytmig.cz. Budeme se na vás těšit. Více o nás si můžete přečíst na www.rytmig.cz.

Lazar

Kdo si chce aktivně odpočinout od neustálého pilného studia či od práce, toho zveme na sportování s Lazarem (čtvrtek 19:00-21:00). Možností, jak se s námi pohodově vyblbnout, je víc než dost: k dispozici máme v zimním období dvě tělocvičny (Umělecká 8, Praha 7), v té větší hrajeme florbal (19-19:40), basketbal (19:40-20:20) a volejbal (20:20-21), v té menší fotbal/florbal (19-20:20) a nově zavádíme kickbox (20:20-21). V létě jsme na louce na Letné. Po sportu vyrážíme na „třetí poločas“ do přilehlých restauračních zařízení. Více informací včetně mapky naleznete na webu lazar.borec.cz, popř. napište mail: info@lazar.borec.cz.

Sezonní a jednorázové akce

Výše zmíněné akce se konají půlkrát až jednou týdně po celý rok od října do června. Kromě nich pořádáme také sezonní akce: připomínku 17. listopadu (hádej, kdy ;), víkendovky (obvykle v adventě a postu), roráty se společnou snídaní z vlastních zásob (adventní pátky), ples (v lednu nebo v únoru), křížové cesty za úsvitu (postní pátky), pesachovou večeři (na Zelený čtvrtek), Pražskou hru (víkend v dubnu), táborák (před prázdninami v červnu) a valnou hromadu. Jednorázově jednou za čas organizujeme třeba výlet nebo komentovanou prohlídku nějakého z pražských klášterů či paláců. Vše se včas dozvíš z webu a aktuálního kalendáře.