Básnické výtvory jednotlivých týmů

Přečtěte si, co složili účastníci o Karlu IV. a jeho lásce :-)

Chemaňáci

Ó země česká,
ty jsi tak hezká.
Chci v Tobě stále žít
a jen o Tobě snít.
Proto tu postavím most,
aby mohl přijít každý host.
University ku slávě své tu postavím,
vzdělance mnoha oborů tu vyučím.

Sakumprásk

Moje drahá Eliško,
vzpomeň na mne maličko.
Myslím na tě celý den,
v mém srdci jsi pokladem.
Když se ráno probudím,
kance Tobě ulovím.
Pro Tvá něžná líčka,
zabil bych i býčka.
Pro pana králíčka,
jaká Tys žabička.
kvá kvá

Druman

Ó lásko má nadvěká,
kdybych byl potkal člověka,
který by krásou Tobě se rovnal,
jistě bych mu lásku vyznal,
a tak bych se štěstí dobral.
Ó lásko má nadvěká,
kdybych byl potkal člověka,
který by mi sílu dal,
abych divy vykonal
a krásnějším svět by zanechal.
Ó lásko má nadvěká,
kdybych byl potkal člověka,
už jsem ho našel v Tobě,
splnil Tvá přání obě.
Kdybys nerozuměla, má milá,
vedle toho kostela
katedrála stojí
a oba břehy Vltavy
statný most pojí.

Pražská náplavka

Romance pro nevěstu
Má budoucí lásko,
blonďatá plavovlásko.
Nevěsto má vznešená,
saténem přioděná.
Srdce mé pro tebe vzplálo,
světských potěšení je mi teď málo.
Jen pro mne zhouba býti bez Tebe,
s žalostí hledím na nebe.
Doufám, že anděl z nebe sestoupí
a cit Tvůj ke mně prohloubí,
neboť radostí je v srdci málo,
poněvadž lásku ještě nepoznalo.
Lásko má, dosud bezejmenná,
v srdci zkouším dávat Ti nová jména.
V myšlenkách hladím Tvé vlasy,
ach, tolik radosti a tolik krásy.
Srdce mé v Tobě radosti nachází
ta radost – jsi slunce, které nezachází.
Jméno Tvé září jako pohárek
pod Tvou krásou je však kolárek.

neznámý tým

Nízká mlha nad řekou
mou drahou připomíná
když na oblohu nebeskou
mé staré oko se dívá.
Já vidím v mracích
i cítím ve větru,
když hmatám na květech
a v řece poslouchám.
Ach, kde všude myslím na Tebe?
Kolik slov nestačí a mnoho věz strádá,
mé milé, milejší, však hodná není.
Už vidět chtěl bych
tvou tvář krásnou,
však dočkám se brzy,
kdy sny skutečnost minou.
Tvůj Karel

neznámý tým

Miluji Tě, lásko má,
jsi nejhezčí z Valois.
Že mi nejsi lhost,
postavím Ti most.
Vyměním Tě za Annu,
za tu mladou, krásnou pannu.
jedna Anna nestačí,
já mám hned dvě nejradši.
Eliška je taky kráska,
hned je z toho velká láska.
Své ženy věrně miluji,
památky jim buduji.
Tak jak hýčkám svoje ženy,
mám rád také českou zemi.

neznámý tým

Mé jediné
My Karel, my máme Vás rádi
chceme být s Vámi více než kamarádi,
s Vámi, Anno Svídnická,
překrásná, milá, ó růže má.
Vaše trny jsou krásné, ale bolí,
mám strach, že mě má paní požene holí.
Ale v hlavě se rodí mi plán,
jak dát svou lásku pouze Vám…