1. ročník – zadání šifer z II. etapy

Na každém z pěti stanovišť tým dostal čtyři šifry – 3 směřovaly ke stanovišti dalšímu
a jedna byla součástí výsledné Libušiny věštby.