Středeční mše 7. prosince

Aktuálně

Mši svatou bude celebrovat P. Stanislaw Gora, biskupský vikář pro charitní záležitosti, který je mj. pověřený pastorací neslyšících. Mše bude tlumočena do českého znakového jazyka a po mši se můžete těšit na minikurz “znakovky”. Během mše proběhne také sbírka na květnové setkání evropských katolíků,

kde se budou řešit palčivé otázky pastorace neslyšících.

Ples VKH Praha

Aktuálně

Milí příznivci VKH Praha!

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Ples VKH Praha, který se bude konat v pátek 27. 1. 2017 od 19 hodin v prostorách Komunitního centra Matky Terezy na Hájích. K tanci a poslechu zahraje kapela The Five band.
Prodej vstupenek bude zahájen 7. 12. 2016 po studentské mši u Ignáce.Lístky budou dále v prodeji na všech našich pravidelných akcích. Rezervace bude umožněna jen ze závažných důvodů, a to pouze po předchozím zaplacení! Více informací o této možnosti získáte na mailu sisak.tomas@seznam.cz

Vstupné: předprodej a zaplacená rezervace 220 Kč, na místě 250 Kč.Aktuální informace a fotky z předchozích ročníků plesu najdete na webových a facebookových stránkách VKH Praha.

S případnými dotazy či podněty se obracejte na mail ples.vkhpraha@gmail.com

Těšíme se na setkání!

 

Další nabitý týden

 

Srdečně zveme na čtvrté setkání společenství ÚTES dne 15. listopadu!
Téma: „Křesťan a ekologie“, které bude vycházet z druhé encykliky papeže Františka „Laudato si“.
ÚTES se bude konat v prostorách u sv. Ignáce na Karlově náměstí od 19 hodin. Použijte vchod z průjezdu v Ječné 2 hned za kostelem a zvoňte na nejhořejší zvonek – „Místnost č. 27“! Další informace v plakátku. Těšíme se na vás!

Dne 16. listopadu od 19 hodin bude sloužit mši p. Pavel Bačo

17. listopaduPouť ke Dni studentstva
Přijměte pozvání a oslavte s VKH Den studentstva. Jediný den nadnárodního významu s původem v naší vlasti. Akce si klade za své poutavě připomenout nejvýznamnější události z let 1939 a 1989, navštívit památná místa po Praze a vzdát čest a díky.Celá událost bude zakončena v poklidné večerní atmosféře, kdy se přesuneme do katedrály. V té se ztišíme k modlitbě za oběti totalitních režimů a poděkujeme za svobodu.
Sraz: v 15:00,  Karlovo náměstí – před vchodem do kostela (Ignác)
Dotazy: petr.barbork@gmail.com

19. listopadu GodZone Nový Level
SH Královka 18:00-21:00

Aktuality týdne

Udělejte si čas, týden je nabitý skvělými akcemi!!!

7.listopadu od 19 hodin v Družinské kapli u sv.

Ignáce (vstup z Ječné 2) o tom Jak efektivně zvládat time managment.

9.listopadu od 19 hodin studentská rytmická mše, sloužit bohoslužbu

bude Marek Orko Vácha

10.listopadu sportujeme od 19 hodin s Lazarem v tělocvičně v Holešovicích

11.listopadu pak začíná plesová sezóna na Arcidiecézním pleseÚTES

Srdečně zveme na třetí setkání společenství ÚTES dne 1.listopadu!

Téma:  Jak hledáme a nalézáme Boha a jeho vůli v našem životě?

ÚTES se bude konat v prostorách u sv. Ignáce na Karlově náměstí od 19 hodin. Použijte vchod z průjezdu v Ječné 2 hned za kostelem a zvoňte na nejhořejší zvonek – „Místnost č. 27“! Další informace v plakátku. Těšíme se na vás!